charty polskie

M³ChPl.ChPl.ChHol. £OCHYNIA Celerrimus
;
£OKIETEK Celerrimus ; M³ChPl.ChPl.£OPUSZEK Celerrimus

Rodzice DziadkowiePradziadkowie
ChPl. FILUTEK Celerrimus
ZULUS Cachexia
£APS Celerrimus
PLOTKA Celerrimus

ORDA Celerrimus
JAR Celerrimus
KLINGA Celerrimus
GALICJA Celerrimus

TIERZAJ Sybir
KOROL
ZMEJKA

Ch. SAWANTKA Celerrimus
INTRUZ Celerrimus
ChAm.HETKA Celerrimus