Champion Polski

Polski's ASTRA

ur. 2006-03-15
 ( Bassebastioni AURUM  x   Pieczarka )

wl. I.Szmurlo hod.N.Turunen